ทำไมต้องฝันว่าเห็นสิ่งต่างๆ

ทำไมต้องฝันว่าเห็นสิ่งต่างๆ

เพื่อนๆ เคยสงสัยไหมว่าทำไมเราต้องฝัน โดยเฉพาะเมื่อฝันว่าเห็นเรื่องราวต่างในความฝันหมายนั้นหมายถึงอะไร? เป็นเวลามาช้านานแล้วที่เราตั้งคำถามถึงความหมายของความฝันว่าเห็นเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า หรือฝันกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน บางคนฝันไปไกลกว่านั้นย้อนไปจนถึงอดีตชาติ อารยธรรมในยุคแรกคิดว่าความฝันเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า

บางคนถือว่าความฝันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับชีวิต จนถึงขั้นทำให้ชีวิตพลิกผันได้ แต่บางคนกลับเชื่อว่าความฝันจะเป็นจริงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตา หรือบุญวาสนาของคนผู้นั้น บางคนก็นำเอาความฝันมาคำนวณเป็นเลข แล้วนำตัวเลขนั้นไปเสี่ยงโชค

เรื่องราวเกี่ยวกับความฝันและการทำนายฝัน มีปรากฏในสังคมไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ดังจะเห็นได้จากวรรณคดีไทยเกือบแทบทุกเรื่องที่ มักสอดแทรกเหตุการณ์อันเป็นผลสะท้อนจากความฝันไว้อยู่เป็นนิจ เช่น ขุนช้างขุนแผน รามเกียรติ์ ลิลิตพระลอ เป็นต้น หรือแม้แต่จารึกในพงศาวดารก็มีการกล่าวถึงตำแหน่งโหรหลวง ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ทำนายความฝันให้แก่พระเจ้าแผ่นดิน บางครั้งพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงมีพระสุบินนิมิตที่แม่นยำ จนสามารถบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ในทางพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวถึงเหตุแห่งฝันไว้ 4 ประการ ได้แก่

 • ฝันเพราะธาตุกำเริบ คือ ธาตุในร่างกายแปรปรวนทำให้ฝัน อาหารไม่ย่อย สุขภาพไม่ดี ท้องเสีย อาจป่วยหรือเพิ่งหายป่วย ทำให้จิตเกิดแปรปรวน คิดมาก ฟุ้งซ่าน หรืออาจคิดปรุงแต่งไปเอง ในขณะที่นอนหลับจึงฝัน ทำให้เป็นความฝันแบบนี้ อาจจำได้บ้างไม่ได้บ้าง ไม่แม่นยำจัดเป็นลางบอกเหตุไม่ได้
 • ฝันเพราะจิตอาวรณ์ คือ ฝันถึงอารมณ์ที่ตนเคยผ่านมาแล้ว การคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งบ่อยๆ หมกมุ่น หรือพูดถึงบ่อยๆ ใจจดจ่อในเรื่องนั้นตลอดเวลา จึงเก็บเอาไปฝัน เป็นเรื่องเป็นราว แต่แท้จริงแล้วการฝันแบบนี้ไม่มีสาระ เชื่อถือไม่ได้
 • ฝันเพราะเทพสังหรณ์ คือ เทพยดาดลให้ฝัน บางครั้งเทวดาต้องการมาบอกอะไรบางอย่าง จึงมาดลใจให้ฝันเป็นเรื่องเป็นราว เช่น บางครั้งจะมีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ เทวดาจึงมาเข้าฝันบอก ความฝันแบบนี้พอเชื่อถือได้
 • ฝันเพราะบุพนิมิต คือ เป็นนิมิตอันเกิดจากบุญและบาป ที่เกิดจากการกระทำที่เป็นอำนาจของกรรม เป็นอารมณ์ที่เกิดจากมโนทวาร เป็นกรรมหรือบุญที่เคยสร้างสั่งสมมาแต่อดีตชาติใดชาติหนึ่งหรือชาติปัจจุบัน แต่ถูกเก็บเอาไว้ ในใจจนกระทั่งเข้ามากระทบจิตใจกลายเป็นความฝัน ซึ่งมีพลังมากบางเรื่องก็เป็นจริงขึ้นมาได้ มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย เราเรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่าเป็นลางสังหรณ์ คือความฝันที่เป็นเรื่องจริงและมาเตือนให้รู้ล่วงหน้า เพื่อให้หลีกเลี่ยง แต่ในบางครั้งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้ว่าจะรู้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ตาม แต่ก็ทำอะไรไม่ได้

เวลาที่ฝัน

คนโบราณเชื่อว่าระยะเวลาที่ฝันนั้นก็มีอิทธิพลต่อการทำนายฝันด้วยเช่นกัน โดยเชื่อว่า

เวลาที่ฝันสำคัญไหม

ฝันตอนกลางวัน อาจเป็นการบอกเหตุจากพระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน หรืออาจเป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของผู้ฝันเอง เป็นสิ่งที่ไม่แน่ชัดว่าจะสามารถบอกเหตุได้หรือไม่

ฝันตอนหัวค่ำ (ประมาณหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม) เชื่อว่าลางบอกเหตุของฝันช่วงนี้จะเกิดขึ้นราวครึ่งปีนับจากวันที่ฝัน

ฝันตอนดึก (ประมาณสี่ทุ่มถึงตีสอง) เชื่อว่าลางบอกเหตุจากฝันนี้จะเกิดขึ้นราว 1-3 เดือน นับจากวันที่ฝัน

ฝันตอนรุ่งสาง (ประมาณตีสองถึงรุ่งสว่าง)เชื่อว่าลางบอกเหตุจากฝันนี้จะเกิดขึ้น 3-15 วัน นับจากวันที่ฝัน

เรื่องราวเกี่ยวกับความฝันนั้นผูกพันกับสังคมไทยมาช้านาน แม้ความฝันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความเชื่อเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยในแง่ของการตีความแปลความหมายของฝัน เป็นความมหัศจรรย์ของฝันบอกเหตุการณ์ที่น่าสนใจ

วันที่ฝัน

วันที่ฝันตีความเลข
 • ฝันวันอาทิตย์ ฝันคืนวันอาทิตย์ เกิดกับคนอื่นๆ ทั่วไป
 • ฝันวันจันทร์ ฝันคืนวันจันทร์ เกิดกับวงศ์ญาติ
 • ฝันวันอังคาร ฝันคืนวันอังคาร เกิดกับพ่อแม่พี่น้อง
 • ฝันวันพุธ ฝันคืนวันพุธ เกิดกับบุตรและภรรยาหรือสามี
 • ฝันวันพฤหัสบดี ฝันคืนวันพฤหัสบดี เกิดกับครู อาจารย์ และมิตรสหาย
 • ฝันวันศุกร์ ฝันคืนวันศุกร์ เกิดกับสัตว์เลี้ยงของเรา
 • ฝันวันเสาร์ ฝันคืนวันเสาร์ เกิดกับตัวเอง

ความฝันว่าเห็นสัตว์กับตัวเลข

ฝันว่าเห็นสัตว์ ตีเลข
ตัวเลขฝันว่าเห็น
1ฝันเห็น ไก่, หนู, เสาเรือน, ดินสอ, ปากกา, ไม้ไผ่,
ก้านธูป, บุหรี่, หนอน, ดิน, เส้นผม, เส้นเชือก, เทียนไข,
มดเล็กๆ, ปิ่นปักผม, สายสร้อย, กบ, ดอกบัว ฯลฯ
2ฝันเห็น น้ำ, ตะเกียบ, กางเกง, เสื้อ, รองเท้า, ราง
รถไฟ, ช้อนส้อม, ข้าวสาร, ขวด, วัว (ฉลู), ผีเสื้อ, ถนน
หนทาง, ขื่อคา, เลือด, ตุ้มหู, แขน, ขา ฯลฯ
3ฝันเห็น สามง่าม, คราด, ส้อม (ไม่รวมช้อน), คทา,
จั่วหลังคา, ทางสามแยกหรือสามแพร่ง, ธงสามเหลี่ยม, เต่า,
ตะพาบน้ำ, รถสามล้อ, สามขา, พัดลม, ลม, เสือ (ขาล),
เกาฑัณฑ์หรือธนู, สามเณร, เตาไฟ, ซี่ฟัน ฯลฯ
4ฝันเห็น คนตาย, โลงศพ, หีบห่อ, กระเป๋าเดินทาง,
ลังไม้, สมุด, หนังสือ, กระจก, สัตว์สี่เท้าบางชนิด (สุนัข,
เสือ, กระต่าย, วัว, ควาย, ลา, แมว, ฯลฯ) รถยนต์, เครื่อง
บิน, ผ้าเช็ดหน้า, มุ้ง, ว่าวปักเป้า, ไพ่ป๊อก, จอภาพยนตร์,
หน้าต่าง ฯลฯ
5ฝันเห็น งูใหญ่ (มะโรง), พญานาค, ผู้หญิง, เรือ, ศีรษะ
คน, ว่าวจุฬา, รั้วบ้าน, ดวงดาว, เมฆหมอก, ห่าน, ดอกไม้
(หอม), มือ, เท้า ฯลฯ
6ฝันเห็น ไม้เท้า, เบ็ดตกปลา, คันร่ม, หวี, ผีหลอก,
ขวาน, ดาบ, งู (มะเส็ง), กระบวย, ลูกเต๋า (หกเหลี่ยม),
สะพานโค้ง, ระฆัง, นก (วิหค), กุญแจ, ต้นไม้, หมวก, ฯลฯ
7ฝันเห็น ตุ๊กแก, จิ้งจก, จอบ, จรวด, เจว็ด, ศาล, แจกัน,
มีดพร้า, จิ้งหรีด, จักจั่น, เจดีย์, อาคารบ้านเรือน, หลังคา,
ม้า (มะเมีย) ฯลฯ
8ฝันเห็น แว่นตา, นมผู้หญิง, ห่วง ๒ ห่วงคล้องกัน, คน
กอดอก, เป็ด, พระสงฆ์, ญาติผู้ใหญ่, ปี๊บน้ำ, แมงมุม, โบสถ์,
แพะ (มะแม), แมงป่อง, ปลวก, จอมปลวก, ปราสาท, พระ
ปราง, โซ่ตรวน, ปากคน, ปลิง ฯลฯ
9ฝันเห็น กษัตริย์, บิดามารดา, พระพุทธรูป, พระแก้ว
มรกต, พระปฐมเจดีย์, ภูเขา, ภูเขาทอง, ลิง (วอก), ยักษ์,
กำแพงใหญ่ๆ, เทวดา, กุ้ง, กบ, ช้าง, ต้นไม้ใหญ่, ฉัตร ฯลฯ
0ฝันเห็น ห่วง, แหวน, กำไลข้อมือ, นาฬิกาข้อมือ, ถัง
น้ำ, พระอาทิตย์, พระจันทร์, คนตาย, หลุม, บ่อ, ล้อรถ,
ชามจาน, กระป๋องกลม, กลอง, โถส้วม, ฆ้อง, ผลไม้ลูก
กลมๆ, กระดุม, ถาด ฯลฯ

ความฝันมาจากไหน

ความฝันถูกสร้างขึ้นโดยจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมองที่ไม่ผูกพันกับความเป็นจริง จิตใต้สำนึกทำงานอยู่เสมอ จินตนาการสิ่งต่างๆ บิดเบือนความเป็นจริง และเป็นส่วนหนึ่งกับจิตใจของเรา ความฝันเป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์จากจิตสำนึกซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อจิตสำนึกหลับใหล

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชื่อดังเชื่อว่าความฝันเป็นหน้าต่างสู่จิตใต้สำนึกของเรา

 • ความปรารถนาโดยไม่รู้ตัว
 • ความคิด
 • แรงจูงใจ

ฟรอยด์คิดว่าความฝันเป็นวิธีที่ผู้คนจะตอบสนองความต้องการและความปรารถนาที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะเก็บรายละเอียดทั้งหมดไว้ บางความฝันก็มีความสุข บางความฝันก็น่ากลัว และบางความฝันก็ตลกด้วยซ้ำ แต่สำหรับคนไทยเราแล้วเมื่อใกล้วันหวยออก มักจะนำความฝันมาตีความหมายเป็นตัวเลข

ความฝันสามารถทำนายอนาคตได้หรือไม่?

บางครั้งความฝันก็เป็นจริงหรือบอกถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าหรืออนาคต เมื่อเราหลับฝันที่มีเหตุการณ์ความจริง ความน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด คือ

 • เหตุบังเอิญ
 • ความจำไม่ดี
 • การเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ทราบโดยไม่รู้ตัว

แต่บางครั้งความฝันสามารถกระตุ้นให้เราทำบางอย่าง ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอนาคตหรือเหตุการณ์ข้างหน้า

ทำไมความฝันถึงจำยาก

ทำไมความฝันถึงถูกลืมได้ง่าย บางทีเราอาจถูกออกแบบให้ลืมความฝัน เพราะหากเราจำทั้งหมด เราอาจไม่สามารถเล่าความฝันจากความทรงจำที่แท้จริงได้ นอกจากนี้ การจำความฝันอาจทำได้ยากขึ้น เพราะในช่วงหลับร่างกายของเราอาจปิดระบบในสมองที่สร้างความทรงจำ เราอาจจำได้เฉพาะความฝันที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะตื่น

บางคนบอกว่าไม่ใช่ว่าจิตใจของเราลืมความฝัน แต่เราไม่รู้ว่าจะเข้าถึงความฝันได้อย่างไร ความฝันอาจเก็บไว้ในความทรงจำของเราเพื่อรอการเรียกคืน สิ่งนี้อาจอธิบายได้ว่าทำไมจู่ๆ ถึงจำความฝันได้ในวันต่อมา ซึ่งอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นความทรงจำ

KIGKOK
Logo