สารอาหาร

สารอาหารที่จำเป็น 6 ประเภท มีอะไรบ้าง?

สารอาหารที่จำเป็น

อาหารเป็นแหล่งพลังงานทั้งหมดที่จำเป็น ทำไมต้องกิน หรือเพียงเพราะหิว? นั่นไม่ใช่เหตุผลทั้งหมด เราได้รับสารอาหารที่จำเป็นจากสิ่งที่รับประทาน ต้องอาศัยพลังงานตลอดเวลาทั้งเดิน อ่านหนังสือ เล่นมือถือ ...

สารอาหารหลัก 5 หมู่ มีประโยชน์อย่างไร

อาหารหลัก 5 หมู่

อาหาร คือ สิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วให้สารอาหารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ร่างกายจึงต้องการอาหารหลัก 5 หมู่ ซึ่งแต่ละวันเราควรรับประทานอาหาร ในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ...

KIGKOK
Logo