พระแม่ลักษมี เทพธิดาแห่งความมั่งคั่ง โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง

พระแม่ลักษมี เทพีแห่งความมั่งคั่ง โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง

พระแม่ลักษมี (Lakshmi) เป็นเทพีแห่งความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญรุ่งเรืองในศาสนาฮินดู พระองค์เป็นชายาของพระวิษณุ (Vishnu) เทพเจ้าผู้รักษาในตรีมูรติ (Trinity) ซึ่งประกอบด้วยพระพรหม (Brahma) ผู้สร้าง พระวิษณุ ผู้รักษา และพระศิวะ (Shiva) ผู้ทำลาย ประวัติความเป็นมาของพระแม่ลักษมีมีความหลากหลายและซับซ้อน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

หัวข้อน่าสนใจ

ความเป็นมาของพระแม่ลักษมี

การเกิดขึ้นของพระแม่ลักษมีจากการกวนเกษียรสมุทรเป็นเหตุการณ์สำคัญในปกรณัมของศาสนาฮินดู ซึ่งปรากฏในคัมภีร์ปุราณะต่าง ๆ เรื่องราวนี้เกี่ยวข้องกับการกวนเกษียรสมุทร (ทะเลน้ำนม) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เทพเจ้าและอสูรร่วมมือกันเพื่อกวนทะเลน้ำนมให้เกิดน้ำอมฤต ซึ่งเป็นน้ำทิพย์ที่ให้ชีวิตอมตะ

เหตุการณ์กวนเกษียรสมุทรมีดังนี้

เหตุการณ์กวนเกษียรสมุทร
 1. การเตรียมการกวน: เทพเจ้าภายใต้การนำของพระวิษณุและอสูรภายใต้การนำของพระอินทรา ตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อกวนเกษียรสมุทร โดยใช้เขามันทระเป็นแท่นกวนและงูวาสุกีเป็นเชือกในการกวน
 2. การกวนทะเลน้ำนม: การกวนเกษียรสมุทรใช้เวลานานหลายพันปี มีสิ่งประหลาดต่าง ๆ ปรากฏขึ้นจากทะเลน้ำนม เช่น วรณเทวี (พระแม่ลักษมี), ทรัพย์ศรี, และของทิพย์ต่าง ๆ รวมถึงน้ำอมฤต
 3. การปรากฏตัวของพระแม่ลักษมี: เมื่อถึงจุดหนึ่งในการกวนเกษียรสมุทร พระแม่ลักษมีเกิดขึ้นจากทะเลน้ำนม โดยพระนางปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับความงดงามและความรุ่งโรจน์ ทำให้เทพเจ้าและอสูรต่างๆ รู้สึกยินดีและเลื่อมใส พระแม่ลักษมีเลือกพระวิษณุเป็นสวามีของพระนาง และกลายเป็นพระชายาของพระวิษณุตั้งแต่นั้นมา
พระแม่ลักษมีเลือกพระวิษณุเป็นสวามี

เหตุการณ์นี้แสดงถึงความสำคัญของพระแม่ลักษมีในศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งความมั่งคั่ง โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง การเกิดขึ้นของพระแม่ลักษมีจากการกวนเกษียรสมุทรเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างเทพเจ้าและอสูรในการสร้างสิ่งที่ดีและมีคุณค่าสูงสุดในจักรวาล

บทบาทของพระแม่ลักษมีในตำนานต่าง ๆ

พระแม่ลักษมีเป็นเทพธิดาสำคัญในศาสนาฮินดูที่มีบทบาทในตำนานและคติชนต่าง ๆ ดังนี้

1. เทพธิดาแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภ

พระแม่ลักษมีถือเป็นเทพธิดาแห่งความมั่งคั่ง โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง และความอุดมสมบูรณ์ พระนางเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนที่ต้องการความสำเร็จทางการเงินและชีวิตที่มีความสุข

2. การกวนเกษียรสมุทร

เหตุการณ์การกวนเกษียรสมุทรเป็นหนึ่งในตำนานสำคัญที่พระแม่ลักษมีเกิดขึ้นจากทะเลน้ำนม ซึ่งแสดงถึงความงดงามและความรุ่งโรจน์ของพระนาง พระแม่ลักษมีเลือกพระวิษณุเป็นสวามี และมีบทบาทสำคัญในการประทานความมั่งคั่งและโชคลาภให้กับผู้บูชา

3. พระชายาของพระวิษณุ

พระแม่ลักษมีเป็นพระชายาของพระวิษณุ หนึ่งในตรีมูรติ (สามเทพเจ้าหลัก) ของศาสนาฮินดู พระวิษณุมีหน้าที่ในการรักษาและคุ้มครองจักรวาล พระแม่ลักษมีร่วมมือกับพระวิษณุในการสร้างสรรค์และรักษาความสงบเรียบร้อยในจักรวาล

4. บทบาทในมหาภารตะ

ในมหากาพย์มหาภารตะ พระแม่ลักษมีมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างพี่น้องปาณฑพและเการพ พระนางปรากฏเป็นเจ้าหญิงทรัพย์สมบัติ (Draupadi) ซึ่งเป็นภรรยาของพี่น้องปาณฑพ และเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรม

5. บทบาทในรามายณะ

ในมหากาพย์รามายณะ พระแม่ลักษมีปรากฏในร่างของพระนางสีดา พระชายาของพระราม (อวตารของพระวิษณุ) พระนางสีดามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและอยู่เคียงข้างพระรามในการต่อสู้กับอสูรราวณะ การที่พระนางสีดาทนทุกข์ทรมานและภักดีต่อพระรามเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และความรัก

6. เทศกาลทีปาวลี

ในเทศกาลทีปาวลี หรือเทศกาลแสงสว่าง พระแม่ลักษมีได้รับการบูชาอย่างยิ่งใหญ่ ผู้คนทำความสะอาดบ้านเรือนและประดับด้วยโคมไฟ เพื่อเป็นการต้อนรับพระแม่ลักษมีเข้ามาในบ้านและประทานความมั่งคั่งและโชคลาภ

7. บทบาททางจิตวิญญาณ

พระแม่ลักษมีไม่ได้เป็นเพียงเทพธิดาแห่งความมั่งคั่งทางวัตถุเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณ การบูชาพระนางยังช่วยให้ผู้บูชาได้รับความสุขทางจิตใจและความสงบภายใน

8. บทบาทในการบูชาประจำบ้าน

ในชีวิตประจำวันของชาวฮินดู พระแม่ลักษมีได้รับการบูชาในพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อขอพรในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินและความสุขในครอบครัว พระนางมีบทบาทสำคัญในการเป็นเทพธิดาที่คุ้มครองบ้านและครอบครัว

โดยรวมแล้ว พระแม่ลักษมีเป็นเทพธิดาที่มีบทบาทและความสำคัญอย่างมากในศาสนาฮินดู ไม่ว่าจะในด้านการประทานความมั่งคั่งและโชคลาภ การเป็นพระชายาของพระวิษณุ หรือการเป็นสัญลักษณ์ของความงดงามและความบริสุทธิ์ พระแม่ลักษมีเป็นเทพธิดาที่ผู้คนเคารพรักและบูชาในทุกยุคทุกสมัย

ลักษณะของพระแม่ลักษมี มีอะไรบ้าง

พระแม่ลักษมีเป็นเทพธิดาแห่งความมั่งคั่ง โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองในศาสนาฮินดู ลักษณะของพระแม่ลักษมีมีความงดงามและเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีความหมายดังนี้

1. ลักษณะของพระแม่ลักษมี

 • ความงดงาม พระแม่ลักษมีเป็นเทพธิดาที่มีความงดงามและสง่างามอย่างยิ่ง พระนางมักถูกพรรณนาว่ามีใบหน้าที่เปล่งปลั่งและมีรัศมีแห่งความงดงาม
 • การประทับบนดอกบัว พระแม่ลักษมีมักปรากฏในท่าประทับบนดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความงดงาม และการเติบโตที่ดีงาม
 • ท่าประทับยืนหรือประทับนั่ง พระนางสามารถปรากฏในท่าที่ยืนหรือท่านั่งในท่ามัสยาณะ (ประทับบนปลา) หรือประทับบนดอกบัว
 • เครื่องแต่งกาย พระแม่ลักษมีมักสวมใส่เครื่องแต่งกายที่หรูหราและมีอัญมณีประดับตกแต่งอย่างงดงาม

2. สัญลักษณ์และองค์ประกอบ

พระแม่ลักษมีมักถูกพรรณนาว่ามีสี่มือ ซึ่งในแต่ละมือถือสิ่งของที่มีความหมายเฉพาะ

 • ดอกบัว ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับพระแม่ลักษมี เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ ความงดงาม และความเจริญรุ่งเรือง พระนางมักถือดอกบัวในมือหรือประทับบนดอกบัว
 • เหรียญทองคำ พระแม่ลักษมีมักถือเหรียญทองคำหรือมีเหรียญทองคำไหลออกจากมือของพระนาง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความรุ่งเรือง
 • ช้างคู่ ช้างคู่ที่อยู่ข้างพระแม่ลักษมีเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความรุ่งเรือง ช้างมักปรากฏในภาพที่ใช้พ่นน้ำเพื่อชำระล้างและทำให้พระแม่ลักษมีบริสุทธิ์
 • โคลน้อยโคตร (Kaustubha) อัญมณีโคลน้อยโคตรที่ประดับอยู่บนอกของพระแม่ลักษมี เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองทางจิตวิญญาณ
 • โคลกข์ (โถน้ำ): สัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามและความมั่งคั่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด
 • บัลลังก์ พระแม่ลักษมีมักประทับบนบัลลังก์ที่หรูหราและประดับด้วยดอกบัวหรืออัญมณี

3. การปรากฏตัวร่วมกับสัตว์

 • ช้าง: พระแม่ลักษมีมักถูกพรรณนาว่ามีช้างสองตัวยืนอยู่ข้าง ๆ พระนาง ช้างเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความรุ่งเรือง
 • นกฮูก: บางครั้งพระแม่ลักษมีจะมีนกฮูกเป็นพาหนะ นกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาและการรู้แจ้ง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการที่ความมั่งคั่งและโชคลาภจะต้องมาพร้อมกับปัญญาและการมีสติ

4. สีและเครื่องแต่งกาย

 • สีแดงและสีทอง: พระแม่ลักษมีมักสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีแดงและสีทอง ซึ่งเป็นสีที่แสดงถึงความมั่งคั่ง โชคลาภ และความรุ่งเรือง
 • เครื่องประดับ: พระนางมักสวมเครื่องประดับที่งดงามและหรูหรา ซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง

5. สัญลักษณ์อื่น ๆ

 • กระแสน้ำจากพระบาท: บางครั้งมีการพรรณนาว่ามีกระแสน้ำไหลออกมาจากพระบาทของพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด

พระแม่ลักษมี ปางต่างๆ ทั้ง 8 ปาง

พระแม่ลักษมีมีหลายปาง (หรือรูปแบบการปรากฏ) ที่แสดงถึงคุณลักษณะและบทบาทต่างๆ ของพระองค์มักปรากฏในหลายปาง แต่ปางหลักที่นิยมบูชาและทราบจักกันดีมี 8 ปาง ดังนี้

1. พระคชลักษมี (ปางหลัก)

ปางพระแม่ลักษมี พระคชลักษมี
 • ลักษณะ: ทรงช้าง 4 เชือก หมายถึง 4 เวท 4 ศาสตร์ 4 ทิศ และความสำเร็จในทุกด้าน
 • สิ่งที่ถือ: ดอกบัว 2 ดอก โปรยเหรียญทอง
 • ขอพร: เกี่ยวกับธุรกิจ การงาน การเงิน ความรัก

2. พระธนลักษมี

ปางพระแม่ลักษมี พระธนลักษมี
 • ลักษณะ: ประทับบนดอกบัว ถือหม้อน้ำทองคำ เทเหรียญทอง
 • สิ่งที่ถือ: หม้อน้ำทองคำ เหรียญทอง
 • ขอพร: เกี่ยวกับเงินทอง โชคลาภ ทรัพย์สมบัติ

3. พระธัญญลักษมี

ปางพระแม่ลักษมี พระธัญญลักษมี
 • ลักษณะ: ประทับบนดอกบัว ถือรวงข้าว ข้าวเปลือก
 • สิ่งที่ถือ: รวงข้าว ข้าวเปลือก
 • ขอพร: เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรรม พืชพรรณ

4. พระศรีลักษมี

ปางพระแม่ลักษมี พระศรีลักษมี
 • ลักษณะ: ประทับบนดอกบัว ถือดอกบัว 2 ดอก
 • สิ่งที่ถือ: ดอกบัว 2 ดอก
 • ขอพร: เกี่ยวกับความงาม ความรุ่งเรือง ศักดิ์ศรี

5. พระวิทยลักษมี (อิสวารยาลักษมี)

ปางพระแม่ลักษมี พระวิทยลักษมี
 • ลักษณะ: ประทับบนดอกบัว ถือคัมภีร์ ดอกบัว หนังสือ
 • สิ่งที่ถือ: คัมภีร์ ดอกบัว หนังสือ
 • ขอพร: เกี่ยวกับความรู้ ปัญญา การศึกษา

6. พระวีรลักษมี

ปางพระแม่ลักษมี พระวีรลักษมี
 • ลักษณะ: ทรงอาวุธจักร ธนู ศร
 • สิ่งที่ถือ: จักร ธนู ศร
 • ขอพร: เกี่ยวกับความกล้าหาญ อำนาจ บารมี

7. พระวิชัยลักษมี

ปางพระแม่ลักษมี พระวิชัยลักษมี
 • ลักษณะ: ทรงชัยเหนือมาร ประทับบนสิงห์
 • สิ่งที่ถือ: ธง ศาสตราวุธ
 • ขอพร: เกี่ยวกับชัยชนะ ความสำเร็จ เหนืออุปสรรค

8. พระสันธนะลักษมี

ปางพระแม่ลักษมี พระสันทนะลักษมี
 • ลักษณะ: ประทับบนดอกบัว ถือทารก หม้อน้ำ
 • สิ่งที่ถือ: ทารก หม้อน้ำ
 • ขอพร: เกี่ยวกับบุตรธิดา ครอบครัว

ปางอื่นๆ ของพระแม่ลักษมี

นอกจากปางหลัก 8 ปางแล้ว ยังมีปางอื่นๆ ของพระแม่ลักษมีที่ได้รับการเคารพบูชา เช่น

 • พระกาลีลักษมี: ปางดุร้ายของพระแม่ลักษมี ทรงอาวุธและพร้อมต่อสู้
 • พระมหาลักษมี: ปางประธานของพระแม่ลักษมี แสดงถึงพลังอำนาจสูงสุด
 • พระอริธรลักษมี: ปางแห่งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
 • พระปัทมลักษมี: ปางแห่งความงามและความบริสุทธิ์

พระแม่ลักษมีมีทั้งหมด 8 ปาง แต่ละปางแสดงถึงคุณลักษณะและบทบาทที่แตกต่างกันในการประทานพรให้แก่ผู้บูชา ปางเหล่านี้ได้รับการบูชาอย่างแพร่หลาย แต่ละปางมีความสำคัญและมีความหมายเฉพาะตัวในการเสริมสร้างชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ

KIGKOK
Logo