ไหว้พระแม่ลักษมีอย่างไรให้ได้ผลทั้งโชคลาภ เงินทอง ความรัก พร้อมบทสวด

ไหว้พระแม่ลักษมีอย่างไรให้ได้ผลทั้งโชคลาภ เงินทอง ความรัก พร้อมบทสวด

พระแม่ลักษมีถือเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภในศาสนาฮินดู การไหว้พระแม่ลักษมีมีจุดประสงค์เพื่อให้ความมั่งคั่ง ความสำเร็จในการงานและการเงิน ความสมบูรณ์และความสุขในชีวิตส่วนตัว รวมถึงความสงบสุขและความปลอดภัย การบูชาพระแม่ลักษมียังเป็นการแสดงความกตัญญูและการเสริมสร้างบุญกุศลในชีวิตของผู้บูชาด้วย

การไหว้พระแม่ลักษมีมีเหตุผลหลายประการ ซึ่งสำคัญตามความเชื่อในศาสนาฮินดูและความเชื่อพื้นบ้านของคนไทย ดังนี้

1. เพื่อความมั่งคั่งและโชคลาภ

พระแม่ลักษมีเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย และโชคลาภ การบูชาพระแม่ลักษมีเชื่อว่าจะนำพาความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้บูชา

2. เพื่อความสมบูรณ์และความสำเร็จ

การบูชาพระแม่ลักษมีช่วยให้การงาน การเงิน และชีวิตส่วนตัวมีความสำเร็จและสมบูรณ์พูนสุข

3. เพื่อความสวยงามและความสงบสุข

พระแม่ลักษมีเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามและความสงบสุข การบูชาท่านเชื่อว่าจะนำความสงบสุขมาสู่บ้านและครอบครัว

4. เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

การบูชาพระแม่ลักษมีช่วยเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต รวมถึงปกป้องจากอุปสรรคและภยันตรายต่างๆ

5. เพื่อความกตัญญูและการเสริมสร้างบุญกุศล

การบูชาพระแม่ลักษมีเป็นการแสดงความกตัญญูและการเสริมสร้างบุญกุศล ซึ่งจะส่งผลดีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้บูชา

โดยสรุป การไหว้พระแม่ลักษมีเป็นการบูชาที่เสริมสร้างความมั่งคั่ง ความสำเร็จ และความสุขในชีวิตของผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธาในท่าน

การไหว้พระแม่ลักษมีถือเป็นการบูชาเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภในศาสนาฮินดู โดยมีวิธีการไหว้ที่สามารถทำได้ดังนี้

เตรียมของบูชา

 1. สิ่งเคารพพระแม่ลักษมี: รูปปั้นหรือภาพของพระแม่ลักษมี
 2. ธูปและเทียน: จำนวนธูปสามารถเลือกตามความสะดวก ปกติใช้ 5 หรือ 9 ดอก และเทียน 1 คู่
 3. ดอกไม้: ดอกไม้ที่ใช้บูชาสามารถเป็นดอกบัว, ดอกดาวเรือง, หรือดอกมะลิ
 4. น้ำหอม: หรือน้ำมันหอมสำหรับทา
 5. ผลไม้และขนมหวาน: อาหารหรือขนมหวาน เช่น ขนมลาดูหรือขนมที่ทำจากนม
 6. น้ำสะอาด: สำหรับล้างมือและใช้ในการบูชา
 7. ข้าวสาร: เล็กน้อยสำหรับบูชา
 8. ผ้าแดง: ผ้าสีแดงหรือผ้าทองเพื่อห่มรูปปั้นพระแม่ลักษมี

ขั้นตอนการบูชา

 1. จัดเตรียมสถานที่: จัดสถานที่บูชาให้สะอาดและเรียบร้อย วางรูปหรือรูปปั้นของพระแม่ลักษมีในตำแหน่งที่เหมาะสม
 2. จุดธูปและเทียน: จุดธูปและเทียน และวางไว้หน้าแท่นบูชา
 3. ล้างมือและล้างหน้า: ทำความสะอาดร่างกายก่อนเริ่มการบูชา
 4. บูชาด้วยดอกไม้และผลไม้: นำดอกไม้, ผลไม้, ขนมหวาน, และข้าวสารมาวางหน้ารูปหรือรูปปั้นพระแม่ลักษมี

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

ขอพรพระแม่ลักษมี

ก่อนการสวดบูชาต่อพระแม่ลักษมีต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

 •  โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

บทสวดบูชาพระแม่ลักษมี

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

 นะโมเม องค์พระแม่ลักษมีผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทีเปธูปะผานัง สักการะวันทนัง สุปัพพยันนัง โภชนานัง สปริวารัง อุททังวรัง อาคัจฉันตุ ปริภัณชันตุ สัพพุทติ หิตายะ สุขายะ สันติ อุเทวานัง เตปิถุมเหอนุรักขันติ อาคัจฉายะ อาคัจฉา หิมานิมามา

ขอเชิญองค์พระแม่ลักษมี ได้โปรดรับเครื่องสังเวย อันพวกข้าพเจ้าได้จัดถวายสักการะแด่ท่าน ขอท่านได้โปรดรับอย่างมีความสุข เมื่อท่านได้เสวยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอได้โปรดกำจัดอุปสรรคทั้งหลาย ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย และโรคาภัยต่าง ๆ รวมทั้งทุกขเวทนาต่าง ๆ ขออย่าได้แผ้วพาน และในทุกกรณีที่มีปัญหาประการใด ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะ และได้รับผลสำเร็จ ตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการ ฯ


ดังนั้นการกราบไหว้พระแม่ลักษมี มีจุดประสงค์หลักเพื่อขอพรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน ทั้งเรื่องโชคลาภ ความมั่งคั่ง ความรัก ความสำเร็จ และความสุข พระแม่ลักษมีทรงเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และความโชคดี ผู้คนจึงมักจะสวดมนต์และถวายเครื่องสักการะเพื่อแสดงความเคารพและขอพรจากพระองค์

นอกจากนี้การบูชาพระแม่ลักษมียังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นในตนเอง ช่วยให้เรามีพลังใจในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความท้าทายในชีวิตประจำวัน โดยรวมแล้ว การกราบไหว้พระแม่ลักษมีเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน มีความหมายทางจิตใจและเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนมากมาย

KIGKOK
Logo